„Кричимфрукт“ ООД
Промишлена зона
Кричим 4220
България
Тел.: +359 32 65 66 10
Факс: +359 32 65 66 26

 

Отдел продажби:
+359 888 40 21 30
+359 32 65 66 11
Управление:
+359 32 65 66 22
Маркетинг:
+359 32 65 66 10
+359 888 573 244
Счетоводство:
+359 32 65 66 18
Снабдяване и обслужване на клиенти:
+359 32 65 66 12

Работно време на администрация:
понеделник÷петък  08:00 ÷ 17:00